Main page Research projects
Publications
Curriculum Vitae

RESEARCH GROUP


Igor K LednevIrina Zalyubovskaya, Research Associate

izalyubovskaya@albany.edu


Justin Bueno Ph.D. St.
jjbueno32@gmail.com


Elena Ryzhikova Ph.D. St.

er515517@albany.edu


Aliaksandra Sikirzhytskaya Ph.D. St.
as142573@albany.edu


Dmitry Kurovski Ph.D
dk451915@albany.eduValentin Sereda Ph.D. St.
 
vs347123@albany.edu


 

Greg McLaughlin Ph.D. St.

gm537815@albany.edu

 

Maruda Shanmugasundaram Ph.D. St.

ms766314@albany.edu

  

Claire K Luber Ph.D. St.

cluber@albany.edu

 

Kyle Doty Ph.D. St.

kdoty@albany.edu

 

Zhihua Chang Ph.D. St.

zchang@albany.edu

  

Eduardo Barros Ferreira Und. St.

edebarrosferreira@albany.edu

  

Rafael Amaral de Araujo Und. St.

ramaraldearaujo@albany.edu

 

 

Ming Xu

Ming Xu (PhD degree 2008)

Fox Chase Cancer Center (Philadelphia).

Alumni

 Victor Shashilov

Victor Shashilov (PhD degree 2007)

Aegis Analytical Corporation (Lafayette)


Wei He, (M.S. degree 2007)

Health Dialog Inc. (Boston)

 

Kelly Virkler (PhD degree 2010)


Ludmila Popova (PhD degree 2010)

 

William Lauro (M.S. degree 2010)


Megan Ralbovsky (M.S degree 2011)Aliea Afnan (M.S degree 2012) 


Joseph Handen (M.S degree 2012) 

 

Vitali Sikirzhytski (PhD degree 2011)

Wadsworth Center (Albany, NY)

 

 


Research Associates

Vladimir V Ermolenkov

Dr. Vladimir Ermolenkov

(Postdoc 2003-2004)

University at Albany, SUNYDesign by Aliaksandra Sikirzhytskaya